TITELS

Prepal Bulletin


Het Prepal Bulletin publiceert vier maal per jaar “vrij en onverveerd” over onderwerpen die direct of indirect in verband kunnen worden gebracht met het funderen van gebouwen, kunstwerken of anderszins.

prepalprepal

Daarbij staat de geprefabriceerde betonnen heipaal centraal. Aldus tracht het Prepal Bulletin een bijdrage te leveren aan verbreding en verdieping van kennis van:

• grondonderzoek
• bodemonderzoek
• grondmechanische aspecten
• constructieve berekeningen
• materiaalkunde
• productietechnologie
• uitvoeringstechnologie
• economische vraagstukken
• historische aspecten

aangevuld met artikelen van belangrijke en/of interessante funderingswerken, beschouwingen, signalering van ontwikkelingen, publicatie van onderzoeksresultaten, trends, etcetera.

terug terug   contact contact   home home   specs tarieven & specificaties

Meer Educom websites:
Vakblad Geotechniek
Geotechniek
Vakblad Vitruvius
Vakblad CostandValue

  Postbus 25396, 3001 HG  Rotterdam Tel 010 - 425 65 44 Fax 010 - 425 72 25 info@uitgeverijeducom.nl