TITELS

Geotechniek

De Nederlandse Geotextielorganisatie (NGO) is een vereniging voor alle belanghebbenden of geïnteresseerden in geokunststoffen. Onder geokunststoffen moeten ook verwante producten, eventueel uit natuurlijke materialen, verstaan worden. Men houdt zich dus bezig met geotextielen, grids, vliezen, folies, etcetera.

geokunstDe doelstelling van de NGO is het stimuleren van de verantwoorde toepassing van geokunststoffen en verwante producten en kennis over deze materialen te vergroten en te verspreiden. Dit gebeurt door activiteiten op vele gebieden, onder meer i.s.m. Uitgeverij Educom BV d.m.v. het uitgeven van het vakblad Geokunst.


Het vakblad richt zich op beleidsmakers, opdrachtgevers, ontwerpers, aannemers en uitvoerders van werken in de grond-, weg- en waterbouw en de milieutechniek.

geokunstHet vakblad Geokunst verschijnt vier keer per jaar (excl. specials).


terug terug   contact contact   home home   specs tarieven & specificaties

Meer Educom websites:
Vakblad Geotechniek
Geotechniek
Vakblad Vitruvius
Vakblad CostandValue

  Postbus 25396, 3001 HG  Rotterdam Tel 010 - 425 65 44 Fax 010 - 425 72 25 info@uitgeverijeducom.nl