DIENSTEN

Marketing communicatie


Educom richt zijn activiteiten primair op uitgeversconcepten.
Maar is ook thuis in de ontwikkeling van strategische (marketing)concepten.
Voorop staat onze projectmatige benadering: door gefundeerd onderzoek naar de doelgroep, het bereik, de profilering en de continuïteit van uw periodieke publicatie.
In dat meedenken vervult Educom een actieve rol, verder kijkend dan alleen uitgeeftitels. Hoe wordt een campagne opgezet met een zo indringend mogelijk bereik van de doelgroep(en)? Een goed voorbeeld van EducomEducom’s marketing communicatie is de campagne in Amersfoort: Iedereen Doet Mee. Gedurende twee jaar brengt deze campagne activiteiten op het gebied van lokaal sociaal beleid van de gemeente Amersfoort in beeld. Via debatten, sociale café’s, het matchpoint, maar vooral via samenwerking met tal van organisaties wordt gediscussieerd en vooral veel gedaan.Educom
Ondersteuning vindt plaats via het eveneens door Educom uitgegeven Ámersfoort Magazine, waardoor alle betrokkenen op de hoogte worden gehouden van de bereikte resultaten en de te voeren acties. Het kwartaalblad fungeert hier dus als drager waarom heen allerlei andere marketing instrumenten door Educom worden ontwikkeld, benut en uitgevoerd.

terug terug   contact contact   home home
 

Meer Educom websites:
Vakblad Geotechniek
Geotechniek
Vakblad Vitruvius
Vakblad CostandValue

  Postbus 25296, 3001 HG  Rotterdam Tel 010 - 425 65 44 Fax 010 - 425 72 25 info@uitgeverijeducom.nl